TCM akupunktur

TCM står for Traditional Chinese Medicine

GODKJENTE ORGANISASJONER
​En akupunktør som er godkjent av NLH har en solid kunnskap, også i vestlig medisin, og er en velkvalifisert akupunktør. NLH er en Homøopraktiker organisasjon som tilsvarer Heilpraktiker i Tyskland, og er en av fem organisasjoner som er godkjent av Registeret for utøvere av alternativ behandling.

 • De 5 godkjente utøverorganisasjonene er:
 • Helhetsterapiforbundet
 • Det Norske Healerforbundet
 • Norske Homeopaters Landsforbund
 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
 • Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH

FORMÅL MED UTDANNELSEN
Den ferdig uteksaminerte akupunktør skal kunne stille en relevant diagnose og sette en korrekt individuell behandling.

Utdannelsen i Tradisjonell klassisk akupunktur (TCM) er:
Studenten skal etter endt utdannelse ha teoretiske og praktiske ferdigheter som gir sikkerhet i selvstendig arbeid som akupunktør.
I tillegg skal studenten kunne samarbeide med andre alternative behandlere og helsepersonell.

FAGOMRÅDE
Utdannelsen legger hovedvekt på tradisjonell klassisk akupunktur TCM, iht. WHO sine krav.

SERTIFIKAT
For å få tildelt sertifikat må juletentamen og eksamen for hvert år være bestått.
3. skoleårs eksamen består av både skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er 6 timer.
Ved muntlig eksamen er det sensor i tillegg til faste forelesere som bedømmer resultatet.

Studentene må levere en hovedoppgave på min. 4 maskinskrevne sider hvor de velger en case.
Eleven skal lage et forslag til behandling i forhold til det de har lært og deres vurdering av oppgaven.
Det må også leveres 20 pasient behandlinger.

70 % riktig besvarelse kreves for å ha bestått eksamen.
Det vil bli mulighet for å kontinuere.
Alle kan repetere i de andre klassene uten tillegg i prisen.

UNDERVISNINGSOPPLEGG

 • Trening i å stille anamnese.
 • Akupunkturutdannelsen er 3-årig deltid og omfatter
  42 undervisnings samlinger, 612 undervisningstimer.
 • Min. 200 timer kollokviearbeid under supervisjon, med oppgaver.
 • I tillegg kommer Anatomi/ fysiologi/patologi. Vi samarbeider med Ki-teraptskolen.
 • Fra 1.1.2010 ble det krav om 50 timers VEKS-FAG med eksamen. Dette undervises av NLH.
 • Dette vil gi kompetanse til å melde seg inn som fullt medlem i NLH, Brønnøysund og dermed momsfrihet.

FORSIKRING

Elevene er forsikret på skolen under utdannelsen.