Pensum

STUDIEPLANEN OMFATTER DISSE EMNER 

 1. Mulige komplikasjoner ved akupunktur.
  Eleven skal lære diverse faremomenter og kontraindikasjoner ved denne behandlingsmetode og orientering om hva som ikke kan behandles med akupunktur. Det vil bli gjennomgang av den juridiske tolkning av relevante paragrafer i legeloven.
 2. Punktlokaliseringsmetoder
  Demonstrasjon av lokalisering av punkter.
 3. Akupunkturens ”verktøy”.
  Presentasjon og bruk av nåler, moxa, elektro akupunktur, palpering m.m.
 4. Arbeidsteknikk
  Stikkdybde, stikketeknikk, nålemanipulasjon, systematikk, pasient reaksjoner m.m.
 5. Kinesisk fysiologi og sykdomslære
  Sammenhengen mellom organer, kroppsvev, sanseorganer, muskler og visse kroppsfunksjoner. Denne viten benyttes til foreløpig diagnose i begrenset omfang.
 6. Meridianene
  Forståelsen av deres viktighet ved diagnose og behandling, en grundig gjennomgang av meridiansystemet og de enkelte akupunktur-punkters beliggenhet og anvendelse. Utover de klassiske punktene er det en lang rekke ekstrapunkter.
 7. Viktige punkter
  Presentasjon og benyttelse av generelle punkter som Distal-punkter, Influental-punkter, Mu-punkter, Back-Shu punkter, Xi-Cleft punkter, Yuan-Source punkter m.m.
 8. Systematikk
  Logisk systematisk oppbygging av punktvalg ved behandling.
 9. Praktiske øvelser under supervision
  Elevene trener det forannevnte på hverandre under supervision av lærerene.
 10. Meridianenes punkter
  Indikasjoner, beliggenhet og stikketeknikk på de 14 grunn-meridianenes punkter, samt nålemanipulasjon.
  Dette foregår ved trening i grupper under supervision.
 11. Ekstra-meridianene
  Presentasjon og behandling av Ekstra-meridianene og deres betydning for kroppens energifordeling.
 12. Ekstra ordinære punkter
  Indikasjoner, beliggenhet og stikketeknikk trenes i grupper under supervision.
 13. Symptomatiske behandlingsforslag
  Presentasjon av den logiske oppbygging for punktvalg ved diverse akutte og kroniske lidelser.
  Dette trenes i grupper under supervision.
 14. De klassiske lover
  Presentasjon og forståelse av systematikken i Organ-uret og 5-Element Diagrammet,
  og hvilke punkter som skal benyttes. Dette kalles også energi avbalansering.
 15. Yin-Yang
  Forståelse og bruk av disse i praksis.
 16. Kroppens substanser
  Presentasjon av begrepene Essens, Blod, Kroppsvæsker, Qi og Shen.
  Dannelse, funksjoner og samarbeide.
 17. Funksjonskretser
  Hvordan alle kroppsfunksjoner kan relateres til bestemte organer.
  Dette er spesielt viktig å vite ved diagnose.
 18. Organenes innbyrdes samarbeide
  Hvordan de forskjellige 12 klassiske organene påvirker hverandres funksjoner.
 19. Følelsesmessige påvirkninger
  Hvordan og hvilke organer som skades ved bestemte følelser, samt behandling. (Vestlig psykologi).
 20. Klimatiske påvirkninger
  Hvordan og hvilke organer som skades ved bestemte værforhold, samt behandling.
 21. Andre påvirkninger
  Kroppens reaksjoner på ulykkestilfeller, forgiftning, mikro-organismer og diett, samt behandling.
 22. De klassiske punkter
  Hvordan de forskjellige element-punktene kan benyttes i praksis.
 23. Klinisk observasjon
  Hvordan akupunktøren i en diagnose benytter de klassiske begrepene, Se, Lytte/Lukte, Spørre og Berøre.
 24. Innlæring av Puls– og Tunge diagnose
  Puls og Tunge utgjør et direkte vindu til kroppens Qi, Blod og Kroppsvæsker
  Øvelse under supervision.
 25. Undervisning i Kopping og Moxa
 26. Moderne Akupunktur
  Vestfold Akupunkturskole diplom Nyere akupunktur metoder som Skalle-akupunktur, Dermatom-akupunktur,
  Triggerpunkt-akupunktur, Eciwo og Akupunktur 2000.
 27. Anatomi / Fysiologi og Patologi undervisning
  Anatomi/Fysiologi med tilpasset patologi for naturterapeuter, tas separat. Vi samarbeider med KI-Terapi Skolen som har godkjent brevstudie.
 28. Pasientbehandling og administrasjon
  Etikk, lovverk, oppstart og drift av egen virksomhet.