KURS I ØREAKUPUNKTUR/AURICULOTERAPI

EN GOD START FOR ALLE SOM ØNSKER SEG EN INNGANG TIL EN BEDRE FORSTÅELSE INN I AKUPUNKTURFAGET

Velkommen til et nytt studietilbud innen ØREAKUPUNKTUR OG AURICULOTERAPI.

I følge den Tradisjonell Kinesisk Medisin modellen og Nogier (Den Franske Modellen), er øret et mikrokosmos hvor alle organer og strukturer av et individ gjenspeiler seg i det forskjellige soner i øret.
Det er som et lite hologram som representerer mennesker i forsterposisjon.

VARIGHET: 7 Samlinger. Onsdag og torsdag fra kl 16 -21
PRIS: Kr. 8000,-
PÅMELDING: Fortløpende
LITTERATUR: Skolens egen kompendiet.

ØREAKUPUNKTUR OG AURICULOTERAPI har blitt brukt som enebehandling eller som komplementær til andre behandlinger av tilstander og lidelser av forskjellige art som blant annet:

 

 • Psykiske lidelser med Nada Akupunktur programmet som et behandlings alternativ i stedet for medikamenter for enkelte tilfeller.
 • Metaboliske lidelser.
 • Røyking.
 • Abstinenser.
 • Osv.
Øreakupunktur

Studie er rettet for alle som:

 • Ønsker å tilegne seg ekstra kunnskap og verktøy til sin praksis.
 • Vil jobbe selvstendig.
 • Vil hjelpe familie, venner og seg selv til bedre helse.
 • Ingen førkunskaper kreves.

Pensum for denne studie er:

 • Innledning i øreakupunktur.
 • Ørets struktur.
 • Teknikk og punkt lokalisering.
 • Indikasjoner
 • Komplikasjoner.
 • Tradisjonell Kinesisk Medisin modell
 • Auriculoterapi.
 • Nogiers modell.
 • Mennesket i øret.
 • Ørets struktur og lokalisering av punktene.
 • Akser punkter.
 • Behandlings metoder.
 • Protokoller.
 • Egne øvelses ark.
 • NADA akupunktur.

Mål

 • Å gjøre rede for ørets anatomi, sine soner og punktplasseringer. Hvordan de påvirker oss direkte under behandling med akupunktur.
 • Eleven skal tilegne seg kunnskapen om hvordan skal stille en riktig diagnose basert på:
 • Pasientens informasjon om sin/sine tilstander.
 • Ved bruk av diagnostiserings verktøy som palperingsstav og elektrisk punktsøker.
 • Eleven utvikler ferdigheten til å gi den riktig individuell tilpasset og riktig behandling.

Det blir en skriftlig og praktisk prøve.
Kursbevis gis etter endt studie.
Velkommen til å søke.